Grattis till födelsedagen / Födelsedag

Även om världen vänder ryggen till Kristus, till Kristus nenonāksi, vänder sig bort från världen.
kvinna ibland kan till och med kär i sin man.

ärlig man, en domare i en stol, glömma personlig tillgivenhet.
Olycka svaga sinnen leder till förtvivlan och stärker den ädla själ.
Min ljusa och enkla frihet, Som en känslig blomma. Enda jag tillhör dig, Något annat. Enda jag tjäna dig Tyst och smygande, Lummiga och bläddra i vardagen Grov och grå bottnar. Vad andra eftersatta, Du ger mig tillbaka, Så att jag kan till och med kort Tyst silver.
Kontrrevolūcijas då de alla har lett till sitt ursprungliga tillstånd som orsakas av en ny rotation.
Varje person kommer så småningom komma till slutsatsen att den enda person som kan ligga hos den framgång han har.
Undvik även de till synes små kostnader - små läckor på grund av att sjunka även stora fartyg.
till mål som spraužam själv, Vad kan uppnås utan evigheten. Att leva som rosor paus, Vad hjälper när sått i tårar? / Ed. Veidenbaum /
Frihet och utsvävningar - en föreställning som står i skarp kontrast till varandra.

Grattis till födelsedagen / Födelsedag