Grattis på födelsedagen / Födelsedag

Jag minns nu liten stig I samma passage för vattnet till en brunn ... Promenader och förstår: som mamman känner Oro över stigen att gå tyst.
en dålig människa, då patienten i deras rätt, om det finns god, kommer att räcka att pacienāsi honom med vad du har till hands.

Människan kan på grund av tro på sina förmågor.
Darkness dag kom dimman ner, Grangrenar Winds El. Ditt liv i solen dzisa, Överraskad ditt liv väg. Ta Sun-pat, Sidan gör lätt vänner, Till dig, sanden dusot varvet, En liten stund är varmare.
Bara dårar har privilegiet att tala sanning, ingen förolämpad
lider av brist på framgång är bättre än att förlora en känsla av ansvar.
Laiskošanās är trevligt, men tröttande position. Att känna tur att ha något att göra. Människan skapas i verksamheten är han lika nödvändigt som tänkande.
naturen skapar, ledd av vana.
kött skapar rädsla, hat och råhet.
utbildning, som vanligtvis ges till nya, är den andra patmīla vad inspirerar dem, tillsammans med befintliga.

Grattis på födelsedagen / Födelsedag